Oertinctuur als basis voor homeopathische middelen

De oertinctuur is een belangrijk element binnen de klassieke homeopathie. Het is de basis van waaruit homeopathische middelen worden gemaakt. In de klassieke Homeopathie worden voornamelijk homeopathische middelen uit de natuur gebruikt. Een oertinctuur is een sterk geconcentreerde vloeistof die verkregen wordt uit een natuurlijke stof, zoals planten, mineralen of dierlijke producten.

Om een oertinctuur te verkrijgen, wordt de oorspronkelijke stof fijngemaakt en gemengd met een mengmiddel, zoals alcohol of water. Dit mengsel ondergaat vervolgens een specifiek proces van verdunning en schudden, genaamd potentieer- of verdunningstechniek. Dit proces heeft als doel om de energetische eigenschappen van de oorspronkelijke stof over te brengen op de uiteindelijke homeopathische remedie.

Het potentieerproces omvat herhaalde verdunningen en schudden, waarbij elke stap een verdunning van het mengsel met het mengmiddel inhoudt. Elke verdunningsstap wordt aangeduid met een cijfer, zoals 6C, 30C, of 200C. Het cijfer geeft de verhouding aan van het aantal verdunningsstappen ten opzichte van het oorspronkelijke mengsel.

De klassieke homeopathie maakt gebruik van verschillende potenties, variërend van lage potenties (zoals 6C en 30C) tot hoge potenties (zoals 200C en hoger). Elke potentie heeft zijn eigen toepassing en wordt gekozen op basis van de individuele symptomen en behoeften van de persoon.

De oertinctuur dient als basis voor het bereiden van de homeopathische middelen die in de klassieke homeopathie worden gebruikt. Door het proces van verdunning en potentieer-techniek wordt de oorspronkelijke stof omgezet in een energetisch overgedragen remedie die de kenmerkende eigenschappen van de oorspronkelijke stof bevat.

Het gebruik van de oertinctuur als basis in de klassieke homeopathie is een essentieel onderdeel van de homeopathische benadering en draagt bij aan de unieke manier waarop homeopathische middelen werken.

Door jarenlange ervaring is duidelijk geworden dat ons lichaam een hiërarchie hanteert. Middelen van planten/dieren worden vaak ingezet bij acute klachten. Mineralen worden ingezet bij dieper liggende klachten ofwel chronische klachten. Als laatste worden nosoden bij de zogeheten blokkades opgeworpen van eerder doorstane ziekten.

Waar deze oerstof uitgenomen wordt is afhankelijk van het product. Bij planten kan dit de wortel, bloem of sap zijn, bij dieren het gif of de moedermelk en bij mineralen wordt verwrijving gebruikt. Bij ziekten, de zogenaamde nosoden wordt er een afname gedaan van het ziekteproduct, bijvoorbeeld slijm.

De kracht van homeopathische middelen

In alle gevallen zal er verdunning plaatsvinden met alcohol en/of water om er een specifiek homeopathisch medicijn van te maken. De mate en de wijze van verdunning maakt het medicijn krachtiger. De verdunning noemt men ook wel potentie. In de praktijk komen twee soorten verdunningen voor, nl: de C of K- potentie en de LM-potentie. De C/K potentie zijn de verdunningen bereid met een 100-exponent, bijv. 1 druppel oerstof met 100 druppels alcohol. Dat maakt een C1 of 1K potentie. Deze potenties werken in zijn algemeenheid directer maar ook meer confronterend. Hierbij is de zg. beginverergering een veel voorkomend verschijnsel. De LM-potentie zijn de verdunningen bereid met een 50.000-exponent, bijv. bijv. 1 druppel oerstof met 50.000 druppels alcohol. Deze potenties werken in zijn algemeenheid milder en geleidelijker. Deze potenties neem je vaker in als de C-potenties.

Isopathie

Er is een nieuwe ontwikkeling die “isopathie” wordt genoemd. Hierbij wordt de natuurlijke oerstof vervangen door diverse producten, bijv. medicijnen, bacteriën, voedingsmiddelen, etc. De verdunning vindt echter wel op homeopathische wijze plaats. Voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat deze manier van bereiden en toedienen dat ziekten of belasting van reguliere medicijnen kan worden opgeheven. Deze wijze behandelen haalt doorgaans zeer grote resultaten in de bevordering van gezondheid. Cura Vitalis maakt hier dan veel gebruik van.