De zevende laag is de kroon op je werk in het proces van persoonlijke groei en geestelijke ontwikkeling. Hierdoor wordt je weer verbonden met je kern, je essentie, je ziel, de kosmos. Het brengt je terug bij wie je eigenlijk bent. Het bijpassende middel bij deze laag is Hydrogenium.

Hydrogenium is het kleinste element in de kosmos en is tevens het meest voorkomend (75%). Het is een gas dat kleurloos is en ook geurloos. Het kan zowel positief als negatief geladen zijn. Het is ooit in de middeleeuwen vastgesteld als element.

De kennis en ervaring met dit middel is het jongste in de geschiedenis van de klassieke Homoeopathie. Bij dit middel gaat het om weer verbinding te krijgen met onszelf, met je diepste zijn. We voelen ons alleen in de wereld staan met niets of niemand contact.

Op mentaal en emotioneel vlak kunnen we ons stil en introvert en erg onverschillig voelen. Ook kunnen we ons strijdbaar en vechtlustig voelen. We kunnen veel moeite hebben met concentreren, heel prikkelgevoelig zijn en hulpeloos.
Fysiek zijn nog niet zo heel veel klachten te benoemen. Bekend zijn o.a. vermoeidheid, slapeloosheid, zuchten en traagheid in de beweging.

Behandeling met dit middel moet iemand weer verbinden met de realiteit, met zijn diepste zelf en met de kosmos. Er komt meer rust en de ontwikkeling van je eigen identiteit komt op gang en wordt gestimuleerd.

Het is niet de bedoeling geweest om een zuiver beeld te schetsen van de reikwijdte van het middel, alleen op basis van essentie. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijs ik u naar de bijlage.

Bijlage(n):
Synthesis Hydrogenium