De tweede laag heeft als thema gebrekkige eigenliefde, waardoor je allerlei compensatiemechanismen in het leven roept en steeds een gevoel van een tekort hebt. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan. Het passende middel bij dit thema ofwel essentie is Saccharum officinale,  suiker.

Als we de liefde niet ons zelf kunnen vinden gaan we compenseren en zoeken we het buiten onszelf. Suiker wordt in figuurlijke zin vaak benoemd als surrogaat voor “liefde”.

Suiker komt onnoemelijk veel voor in onze maatschappij. Natuurlijk in de vorm van voedsel snoep, chocola etc. Daarnaast zien we suiker terug als alcohol. Verder zien we suiker in bijna alle vormen terug in onze voeding. Suikervrij eten of drinken is tegenwoordig bijna onmogelijk. We zijn verslaafd aan de suiker. Boulimie en anorexia horen dan ook thuis in deze laag.

Dit gevoel van een tekort aan liefde zien we ook terug in de vorm van “materialisme”. We halen een goed gevoel over ons zelf bij het hebben van een mooi huis, dure auto, carrière en seks.

Door de illusie die we creëren in voeding en materiaal voelen we ons geliefd door zaken buiten onszelf. We zijn helaas afgesloten van onze innerlijke bron van liefde voor onszelf en daardoor ook naar anderen. Het behandelen van deze laag met Saccharum verbinden we ons weer met de innerlijke liefde van ons en met alles om ons heen.

Het is niet de bedoeling geweest om een zuiver beeld te schetsen van de reikwijdte van het middel, alleen op basis van essentie. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijs ik u naar de bijlage.

Bijlage(n):
Synthesis Saccharum officinale