Wat is klassieke homeopathie?

Het doel van klassieke homeopathie is om het algemene welzijn te verbeteren door het versterken van de natuurlijke geneeskracht van het lichaam. De middelen die gebruikt worden in de klassieke homeopathie zijn van natuurlijke aard, zoals planten, dieren en mineralen. 

Reguliere medicijnen richten zich meestal op de fysieke klachten van de persoon en op het verminderen en bestrijden van de symptomen van een ziekte. Homeopathie volgt het similia-principe, waarbij een ziekte wordt behandeld met een middel dat vergelijkbare symptomen zou veroorzaken bij een gezond persoon als de ziekte. Het lichaam wordt gestimuleerd om de ziekte te bestrijden door het toedienen van een (sterk verdund) middel dat vergelijkbare symptomen (simila) veroorzaakt. 

 

Empirische geneesmethode

Klassieke homeopathie is een empirische geneesmethode, wat betekent dat het gebaseerd is op praktijkervaring en waarneming in plaats van alleen op theoretische kennis. Bij deze methode wordt elke patiënt als een uniek individu behandeld en wordt er gekeken naar de specifieke symptomen van de patiënt, evenals naar hun mentale en emotionele toestand. Op basis hiervan wordt een homeopathisch middel gekozen dat het beste bij de patiënt past. Door de effecten van deze behandeling te observeren en te documenteren, kan de homeopaat deze methode verder ontwikkelen en verfijnen. 

Dit onderzoek en ervaren wordt al meer dan 250 jaar gedocumenteerd, volgens de wijze van Dr. Samuel Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie. Hahnemann had “wijzen” zoals Paracelsus en Hippocrates als grote voorbeeld, zij gaven al een eerste aanzet in het genezen op natuurlijke wijze. Kortom, klassieke homeopathie is een geneesmethode die voortdurend evolueert op basis van praktische ervaringen en observaties.

Hoe verklaar je de werking van homeopathie?

Homeopathie versus allopathie

Om een goede verklaring te kunnen geven van homeopathie hebben we de Latijnse taal nodig alsmede een stukje geschiedenis. Het woord homeopathie is een samenvoeging van twee woorden. Homoios = gelijkend, pathein = lijden. Als aanduiding voor de therapie krijg je dan het woord homeopathie. Dat betekent dat de middelen die de klassiek homeopaat voorschrijft een gelijkend beeld in zich hebben die de “zieke mens” vertoond. De tegenhanger is de medische wetenschap wat ook wel allopathie wordt genoemd. Allos = andersoortig ofwel tegengesteld. Denk maar eens aan “anti” biotica.

Koud water maakt je lichaam warm?

Ik zal een voorbeeld geven om het te verduidelijken. Stel u voor dat het zomer is met een temperatuur van 32˚C. We vinden een koude douche lekker om even af te koelen. Dat lukt ook aardig maar vaak is het zo dat na het afdrogen het zweet alweer op je voorhoofd staat. Door het koude water gaat het lichaam warmte aanmaken. Dus onder de douche weg en het is gelijk weer warm. Dit proces is vergelijkbaar met een allopathische reactie. De homeopathie zegt in dit geval ga zo heet mogelijk douchen… Hoe werkt dat nu? Door het hete water gaat het lichaam ervoor zorgen dat het lichaam wordt afgekoeld, van binnenuit. Dit maakt dat het lichaam veel langer profijt heeft van de afkoeling. Kortom door hetzelfde te doen, en een beetje meer warmte te geven, werk je een verbetering in de hand, dat is homeopathie.