Een zeer effectieve methode om autistische kinderen te behandelen

De behandeling van autistische kinderen en van volwassenen heeft zich de laatste jaren uitgekristalliseerd en heeft de naam Cease Therapie gekregen, wat staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Wat zoveel betekent als een complete verwijdering van psychiatrische stoornissen m.n. in het autistisch spectrum. We hebben het dan over het succesvol behandelen van aandoeningen als ADHD, PDD-NOS, ADD, Autisme, NLD, ODD, Asperger en dyslexie, dyscalculie, etc.

Dr. Tinus Smits heef zich jaren lang beziggehouden met de ontwikkeling van deze Therapie. Voorloper van deze therapie is de homeopathische benadering van het Post Vaccinaal Syndroom (PVS).

Uit ervaring van de laatste jaren blijkt autisme een stapeling van verschillende oorzaken te zijn, waarvan bij zo’n 70-80% van de kinderen vaccinaties mede verantwoordelijk zijn, bij 80-90% van deze kinderen zijn ook toxische medicijnen en andere stoffen betrokken en bij ongeveer 5% zijn ook doorgemaakte ziektes van de ouders of het kind zelf betrokken. Welke stoffen uit de voeding  en het milieu een rol spelen wordt nog onderzocht. Bekend is wel dat zware metalen, pesticiden en antibiotica nog veel te veel in onze voeding en drinkwater voorkomen en schadelijk zijn. Op het ogenblik wordt onderzocht of aspartaam, glutamaat, roken tijdens de zwangerschap en weekmakers uit plastics invloed hebben op het ontstaan van autisme. Duidelijk is wel dat deze stoffen een ziekelijke invloed hebben maar in welke mate zal het onderzoek uitwijzen.

Met Isotherapie, een vorm van homeopathie die de toxische stoffen als een homeopathisch medicijn gebruikt, kan de verstorende werking op het kind weer uitgewist worden. Stap voor stap worden alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, etc.) ontstoort met de homeopathisch verdunde en gepotentieërde stoffen die het autisme veroorzaakt hebben. Dit in combinatie met ofwel in navolging van het ontstoren wordt de behandeling gecomplementeerd uit de Inspring Homeopathie. Om de behandeling 100 % te laten slagen zal ook voeding aangepast worden en wordt er gebruik gemaakt van orthomoleculaire voedingssupplementen.

De Ceasetherapie is volop in ontwikkeling en de gecertificeerde therapeuten delen hun ervaringen en expertise. Op de site  www.aheadofautism.org. delen zij deze informatie en kan ook veel informatie gevonden over de Ceasetherapie. Ook kunt u meer informatie vinden op de site www.cease-autism.com