De derde laag heeft als thema onvoldoende incarnatie, niet echt hier op aarde zijn, niet in je lichaam zijn, onvoldoende binding met de materie, waardoor je er niet echt voor gaat, dingen uitstelt, zweeft en weinig levensvreugde kent.

Het behandelen van deze laag kunnen we vinden in het middel Lac Maternum.

Dit middel is gemaakt van moedermelk van 9 vrouwen. Het melk is afgenomen vanaf drie dagen (colostrum) tot 10 maanden na het zogen. Moedermelk is de eerste stof die een kind verbind met het aardse leven. Het melk biedt alle mogelijkheden om zich tot een volwaardig individu te ontwikkelen. We zien dan ook vaak dat bij mensen die een couveuseverleden hebben gehad ofwel die geen borstvoeding hebben gehad een beeld ontstaan die het middel Lac Maternum rechtvaardigen.

Incarnatie heeft doorgaans nogal een zweverige beleving, het is niet te pakken omdat we hier zelf geen beleving bij hebben. Anders genoemd kunnen we ook zeggen iemand zichzelf onvoldoende manifesteert op de wereld, geen duidelijke plaat inneemt. Hij bouwt geen leven in maar laat dit bepalen door de omgeving ofwel andere zaken.
Deze onzekerheid laat op het lichamelijk niveau vaak duizeligheid, licht in het hoofd en zweverigheid zien. Ook dagdromen, weinig plezier, oververmoeidheid en angstige onrust zijn veel voorkomende klachten.

Bij het behandelen van deze laag zal de grootste verandering op mentaal emotioneel niveau merkbaar zijn. Het “ik” gaat groeien en men wordt zich meer bewust van zichzelf en van de te verwezenlijken levensdoelen. Men gaat meer grenzen stellen om zichzelf te positioneren in de hun omgeving. Men wordt zekerder van zichzelf en gaat duidelijkere keuzes maken in het leven.

Het is niet de bedoeling geweest om een zuiver beeld te schetsen van de reikwijdte van het middel, alleen op basis van essentie.

BIJLAGEN