2010093009555669De Doelgroep voor deze vorm van behandelen is in beginsel iedereen. Elk van ons is te ontstoren en op deze wijze gezonder en meer in balans te maken.

De meeste mensen groeien ondanks diverse belastingen relatief gezond op. Deze mensen hebben kennen weinig beperkingen en leven een normaal leven. Echter, we zien in onze maatschappij steeds meer een tendens, dat als we ouder worden het risico op ernstige klachten steeds groter wordt. Dit duidt op een opeenstapeling van belastingen waar we op oudere leeftijd niet meer van herstellen. Steeds meer medicijnen of hogere dosis helpen ook niet meer. Uiteindelijk sterven we.

Er is een steeds groter groeiende groep die de benoemde belastingen niet goed kunnen verwerken en op zeer jonge leeftijd ernstig ziek worden. Ik heb het dan over mensen met Autisme. Wat is dit eigenlijk? Het Griekse woord ‘autos’ betekent zelf en verwijst naar de in zichzelf gekeerde indruk die mensen soms maken die lijden aan ‘autisme’ of een aanverwante stoornis. De naam van de stoornis drukt niet altijd uit of het gaat om een lichte of een zwaardere vorm van ‘autisme’.

Wat betekent ‘autisme’? Begrippen en indelingen worden naast en door elkaar gebruikt als het gaat om ‘autisme’ en aanverwante stoornissen. Zo wordt er gesproken over autisme, autismespectrum, autisme en aanverwante stoornissen (AAS) en autismespectrumstoornissen (ASS), klassiek autisme/kernautisme/syndroom van Kanner, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), syndroom van Asperger, CDD/Heller syndroom/ desintegratiestoornis van de kinderleeftijd en PDD-NOS; McDD. In de DMS-IV-TR wordt daarnaast nog het RETT-syndroom onderscheiden.

Alle vormen van ASS worden regulier veelal als aangeboren en levenslange stoornissen beschouwd op het gebied van sociale-, communicatieve- en verbeeldingsvaardigheden. De symptomen kunnen afhankelijk zijn van leeftijd, intelligentie, ernst van de handicap, karakter en temperament.
Buitenlands onderzoek toont aan dat tenminste 28 op de 10.000 kinderen lijdt aan een ASS. Ongeveer 10 aan autisme, 15 aan PDD-NOS en 2 à 3 aan het syndroom van Asperger. RETT-syndroom en CDD/Heller syndroom/desintegratiestoornis van de kinderleeftijd komen veel minder voor.

De CEASE therapie heeft zich inmiddels al bewezen om voor deze doelgroep een belangrijke taak te kunnen uitoefenen. Het ontstoren levert voor deze doelgroep een grote kans op om de levensstandaard te verhogen, het welzijn significant te verbeteren en meer in balans te geraken.