Tinus Smits grondlegger IH

Inspiring Homeopathy is een nieuwe manier van behandelen gebaseerd op de klassieke homeopathie, maar met een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid en het genezingsproces. De therapie werd ontwikkeld door Tinus Smits, homeopathisch arts te Eindhoven.

Door zorgvuldige waarneming in de praktijk ontdekte hij dat er naast het persoonlijke homeopathische geneesmiddel (klassieke homeopathie), universele lagen bestaan, die bij een ieder aanwezig zijn. Hij ontwikkelde daarvoor de bijpassende geneesmiddelen.

Deze nieuwe manier van behandelen noemde hij Inspiring Homoeopathy (IH), omdat het de mens in een spiraalbeweging naar zijn kern, naar zijn essentie brengt en daarbij fundamentele blokkades op die weg opruimt. Opvallend is dat IH niet alleen genezend werkt op de klachten, maar ook tot spontane inzichten leidt in eigen functioneren en tot structurele veranderingen in het levensproces. Het kan mensen die vastgelopen zijn in hun leven weer vlot trekken. De behandeling met IH wordt zo een katalysator voor persoonlijke groei en ontwikkeling en is vaak een antwoord op vastgelopen genezingsprocessen.

Dit leidde onder andere ook tot een geheel nieuwe behandeling voor ADHD-kinderen, autisme en andere gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, maar ook voor mensen met ernstige psychische trauma’s. Deze werd later Cease-therapie genoemd en wordt in een ander tabblad beschreven.

Zeven lagen Inspiring Homeopathy

Er worden zeven lagen onderscheiden en elke universele laag heeft zijn eigen thema. Het geeft aan waar mensen voornamelijk mee bezig zijn, in welk proces ze op dat moment zitten. De volgorde van deze lagen kan bij iedereen verschillend zijn.

In het kort een algemene beschrijving van de zeven lagen:

  1. Carc / Cupr / CCC. De eerste laag is het fysieke niveau, waar symptomen zich manifesteren. Dit niveau omvat de zichtbare fysieke symptomen van een ziekte.
  2. Saccharum. De tweede laag is het energetische niveau, waar verstoringen in de levensenergie worden waargenomen. Homeopathische middelen kunnen worden gebruikt om de energiebalans te herstellen.
  3. Lac Maternum. De derde laag is het mentale niveau, waar overtuigingen, denkpatronen en gedragspatronen een rol spelen. Het verkennen en transformeren van beperkende overtuigingen kan bijdragen aan genezing.
  4. Vernix Caseosa. De vierde laag is het emotionele niveau, waar onderdrukte emoties en trauma’s worden vastgehouden. Het vrijlaten en helen van emotionele blokkades kan essentieel zijn voor genezing.
  5. Rhus Tox. De vijfde laag is het systemische niveau, waar familiedynamiek en erfelijke patronen invloed hebben op gezondheid en ziekte. Hier kan systemisch werk, zoals familieopstellingen, nuttig zijn.
  6. Anacardium. De zesde laag is het karmische niveau, waar de invloed van vorige levens en zielscontracten wordt overwogen. Het begrijpen en werken met karmische patronen kan heling bevorderen.
  7. Hydrogenium. De zevende laag is het spirituele niveau, waar het bewustzijn van verbondenheid, zingeving en spirituele groei centraal staat. Het cultiveren van spiritualiteit kan bijdragen aan diepe heling en transformatie.

Op de volgende pagina’s geef ik een verdere korte inleiding in alle lagen.