De essentie van homeopathie

De essentie is niet in een woord of in een item te verklaren. Er zijn een drietal uitgangspunten te beschrijven die de essentie van de klassieke homeopathie weergeven.

Klassieke homeopathie wordt gedreven door de wetten der natuur zoals die op elk levend wezen toe te passen is. Een belangrijk wetgeving in de natuur is het gelijksoortigheidsprincipe. In het Latijn is deze alsvolgt beschreven:

“Similia Similibus Curentur”

In het Nederlands kan dit uitgelegd worden als: “het gelijke wordt door het gelijkende genezen”. De symptomen bij een zieke mens worden genezen door een middel dat soortgelijke symptomen bij gezonde mensen kan veroorzaken. Dit is met recht het “wezen” van de klassieke homeopathie.

Uitgangspunten homeopathie

Het eerste uitgangspunt van de klassieke homeopathie is “de levenskracht”. De levenskracht is in wezen het verschil tussen leven en dood. De levenskracht bestaat grotendeels uit de energie om ons leven te leiden zoals we dat dagelijks doen, vormkracht, het produceren van vloeistoffen of andere materie om ons lichaam te laten werken en het zelfgenezend vermogen. De klassieke homeopathie spreekt de levenskracht aan, mobiliseert en stimuleert het zelfgenezend vermogen om tot volledige gezondheid te komen.

Als tweede uitgangspunt kunnen we “de holistische werkwijze” benoemen. In deze visie staat centraal dat een klacht nooit op zichzelf staat. Dat betekent zoveel als dat er bij elke klacht een context is op lichamelijk, mentaal, emotioneel en sociaal gebied. Dit is ook de voornaamste reden dat er in de consulten zoveel informatie wordt gevraagd. Als het beeld zo compleet mogelijk is zal er ook een goed behandelplan uit voort komen met de juiste middelen. Als klassiek homeopaat zoeken we naar het ontstaan van een klacht, juist daardoor wordt de context erg belangrijk. Als je je verstapt en je breekt je enkel ligt dat heel duidelijk, tenminste… Het verstappen kan als oorzaak gezien worden, echter de oorzaak van het verstappen kan zijn dat je voortdurend erg moe bent en de oorzaak van het moe zijn kan zijn een onbehandelde ziekte van Pfeiffer, enz. Dus, om nu echt de juiste oorzaak te zoeken van een klacht is de context op alle niveaus erg belangrijk. Om het verschil aan te geven met de allopathie kun je zeggen dat als je met je enkel bij de huisarts komt zal deze alleen maar de enkel behandelen.

Als derde en laatste uitgangspunt van de klassieke homeopathie kunnen we de “unieke ziektegeschiedenis” benoemen. Ieder mens wordt geboren met een eigen aanleg voor ziekte geboren. In zijn of haar familiegeschiedenis zullen waarschijnlijk een of meerdere ernstige ziekten voorkomen, al of niet bekend. Daarnaast is er in het eigen leven ook al een historie van diverse ziekten en behandelingen geweest.
Deze twee aspecten zorgen ervoor dat ieder mens uniek is en ook een eigen weg hebben naar herstel. Wederom is dan een holistische werkwijze van groot belang om de weg naar gezondheid zo snel, effectief en duurzaam mogelijk te maken.