De eerste laag heeft als thema “zichzelf weer verbinden met onze innerlijke krachten.

In de loop van ons leven heeft een ieder door een tekort aan zelfvertrouwen en door een slechte afweer zichzelf bedient met compensatiemechanismen. Daardoor zijn we ook echt het contact met ons zelf verloren wat maakt dat anderen, de omgeving, verhalen uit het verleden en focus op de toekomst een ziekmakende invloed heeft op ons gestel. We worden ziek.

Alle lichamelijke en mentale/emotionele klachten kunnen worden terug gevoerd op bovenstaande thema. Doorgaans zullen de mentale en emotionele klachten de redenen zijn om deze laag te herkennen en ook te beïnvloeden met de homoeopatische middelen.

In deze laag spelen drie middelen een rol. Het is tevens ook de enige laag met drie middelen.

Carcinosinum (15T)

Dit medicijn wordt gemaakt van 15 verschillende kankersoorten. Dit klinkt wel wat eng maar de speciale bereidingswijze maakt dat er geen enkele werking meer van de oerstoffen uitgaat. Enkel de energetische waarde kan tot genezing leiden.

De essentie van dit middel wordt benoemd als een behoefte aan zelfvertrouwen met een zwak afweerkracht. Als tweede aspect van de essentie kan ook nog een tekort aan reactievermogen benoemd worden.

Cuprum metallicum

Dit medicijnwordt gemaakt van de oerstof Koper. Dit mineraal komt veel voor op onze aarde en wordt in legio toepassingen verwerkt.

De essentie van dit middel is een behoefte aan zelfvertrouwen met een sterke wil. De sterke wil wordt gedreven door het feit dat hij zichzelf wil bewijzen dat hij niet waardeloos is en alles onder controle wil houden.

Carcinosinum Cum Cuprum

Dit medicijnis een combinatie van beide middelen. Door jarenlange ervaring is gebleken dat het samengestelde middel een meerwaarde heeft ten opzichte van beide middelen afzonderlijk geven.

De essentie van dit middel kan benoemd worden als een tekort aan zelfvertrouwen en een tekort aan basale zekerheid als individu.

Het is niet de bedoeling geweest om een zuiver beeld te schetsen van de reikwijdte van het middel, alleen op basis van essentie. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijs ik u naar de bijlage.

Synthesis Carcinosinum
Synthesis Carcinosinum cum Cuprum
Synthesis Cuprum metalicum