Voeding in het algemeen neemt een belangrijke plaats in, we gebruiken dagelijks meerdere maaltijden, het maakt deel uit van onze sociale interactie en het bepaald onze gezondheid voor een groot deel.

De laatste dertig jaar is er in onze landbouw en veeteelt veel veranderd. Ook hier is de industrialisatie tot volle ontwikkeling gekomen. De economie is bepalend geworden voor de productie van onze voedingsmiddelen. Groeiprocessen van plant en dier zijn verkort of afgestemd op vorm en verkoopbaarheid. Dit is alleen maar mogelijk door toediening van chemische hulpstoffen van bijvoorbeeld kunstmest. De afname van voedingswaarde is enorm in vergelijking met 30 jaar geleden.

De wetgeving over de productie van voeding zijn behoorlijk streng maar de criteria over het toelaten van chemische stoffen zijn erg ruim te noemen en belastend voor het milieu en onze gezondheid.

De wetgeving over de verkoop van onze voeding is zeer diffuus, complex en niet inzichtelijk. De toevoegingen zijn bijna eindeloos en zijn er op gericht om smaak en vorm te promoten zodat producten worden verkocht. Misleiding is de grootste truc, we kunnen veelal niet meer achterhalen wat de authensiteit is van het product.

De prijs is bepalend geworden voor wat we eten en voornamelijk over de gezondheidsfactor van onze voeding. Des te gezonder de voeding des te hoger de prijs. In de huidige economie is juist de prijs die niet of nauwelijks te betalen is. Hierdoor is een jarenlange miskenning van voeding voor ons lichaam ontstaan. De erkenning dat ons lichaam gezonde en waardevolle voedingsstoffen nodig heeft is een ondergeschoven kindje geworden.

Het gebrek aan voldoende bouwstoffen resulteert in klachten omdat het lichaam niet krijgt waarop het goed kan functioneren. Alle toevoegingen daarbij in ogenschouw genomen dan heeft ons lichaam in gemiddeld 70 jaar, voldoende tijd om klachten te produceren.

Gelukkig zien we de laatste jaren een toename in het bewustzijn van de consument als het om voeding gaat. Er komen steeds meer keurmerken, ook al zijn deze ook niet transparant en maatgevend. De biologische voeding is in opkomst en wordt ook gestimuleerd. De toevoegingen in het gehele productieproces wordt steeds inzichtelijker gemaakt. Er ontstaat steeds meer kennis over goede voeding en de invloed op onze gezondheid.

Bij welke klachten dan ook heeft voeding een belangrijke rol. In de komende hoofdstukken wil ik dan ook informatie geven over een aantal aspecten van voeding die voor een ieder belangrijk zijn ofwel specifiek voor een doelgroep.