2010092809551574Het meest miskende syndroom in de geneeskunde. Het inenten c.q. vaccineren van uw kinderen is zeker niet zonder gevaren!

Het Post Vaccinaal Syndroom noemt men ook wel PVS. Na het toedienen van vaccins zoals DKTP-HIB, BMR, Hepatitis B en Meningococ-C, en het pas geïntroduceerde baarmoederhalskankervaccin kunnen er veranderingen aan uw kind zowel lichamelijk, emotioneel als psychisch optreden. In de meeste gevallen zijn deze veranderingen niet direct zichtbaar of wordt niet direct de link gelegd met het vaccineren. Zo blijken veel gedragsproblemen, chronische luchtwegklachten en maag/darmstoornissen plots te verdwijnen als vaccins ontstoord worden. De acute klachten zoals koorts, vermoeidheid e.d. zijn niet daadwerkelijk een indicatie voor eventueel later optredende klachten.

Er zijn twee mogelijke oorzaken aan te geven als verklaring voor het PVS. Allereerst kun je zeggen dat de hoeveelheid in een kort bestek schadelijke gevolgen kan hebben voor de mens. In de tweede maand krijgen we al twee prikken en de in de daarop volgende driemaanden ook. De vraag lijkt gerechtvaardigd om ons af te vragen of ons lichaam dat aan kan.

In tweede instantie kunnen we kijken naar de content van de vaccins. De vaccins moeten opneembaar gemaakt worden voor ons lichaam, even los van het feit dat er in de vaccins natuurlijk ook de levende ofwel dode ziektekiem zitten waar we ziek van worden gemaakt. De bijstoffen bestaan onder andere uit zware metalen zoals aluminium fosfaat, aluminium hydroxide, thiomersal (kwik), formedelahyde, 2-phenoxyethanol en kippeneiwit (meestal vervuild) zitten die voor ons lichaam niet of nauwelijks afbreekbaar zijn. Er ontstaat na al deze vaccinaties een opeenstapeling m.n. in onze hersenen (frontale cortex). Juist hier wordt onze ontwikkeling en ons gedrag geregisseerd. Logischerwijze kunnen dan klachten ontstaan die onze ontwikkeling van de opbouw van ons lichaam verstoren en ook ons gedrag ernstig beïnvloeden.

Maar deze “verstoringen” c.q. bijwerkingen van de vaccinaties zijn gelukkig ook te “ontstoren”, d.w.z. ongedaan te maken. De vaccinatie zelf wordt niet ongedaan gemaakt maar wel de “bijwerkingen”. Cura Vitalis, die hiervoor een speciale opleiding heeft gehad doet dat meestal door het overeenkomstige meeste passende homeopathische middel toe te dienen volgens een nauwkeurig te volgen behandelprogramma.

Het behandelen van PVS in de Ceasetherapie is een wezenlijk onderdeel van het behandelen van kinderen of volwassenen met een psychiatrische stoornis. Er zijn grote stappen te realiseren in de  ontwikkeling van de kinderen en volwassenen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de NVKP (Nederlandse Vereniging van Kritisch Prikken) en naar de site van Tinus SmitsOok kunt u voor informatie naar de site van het RIVM gaan.