Op de vorige pagina’s hebt u kunnen lezen wat klassieke homeopathie is en wat de essentie van homeopathie is. De vraag rijst dan vervolgens “hoe werkt het dan precies”? Daarover kan ik heel kort zijn, nl: we weten het niet.

Het wordt al jaren onderzocht en nog steeds is een goede wetenschappelijke definitie niet te geven. Opzienbarend want de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken zijn er wel degelijk. Helaas worden deze structureel geweigerd voor publicatie en verificatie.  Het zg. ontbreken van de wetenschappelijke basis voor klassieke Homeopathie is voor de reguliere artsenij en alle andere sceptici reden genoeg om de klassieke Homeopathie te bedelven onder kritiek en weg te schrijven als zijnde kwakzalverij. Alsof de totale werking van de reguliere medicijnen zo bekend is. Denk maar eens aan de bijsluiters tegenwoordig.

Is er dan helemaal niets te zeggen over de werking van de klassieke Homeopathie? Toch wel.

Ontdekking werking homeopathie

Een aantal jaren geleden is er een Japanse onderzoeker, Dhr. Masaru Emoto, in samenwerking met I.H.M. General Research Institute, geweest die de werking enigszins heeft aangetoond ofwel zichtbaar heeft gemaakt. Als eerste ter wereld zijn zij in staat geweest om foto’s te maken van bevroren waterkristallen.
Tevens ontdekte hij dat water de eigenschap heeft om energetische informatie vast te houden.  Ook is duidelijk geworden dat deze energetische informatie veranderlijk en beïnvloedbaar is. Denk hierbij aan natuurlijke omstandigheden, vervuiling, bos of stad, etc. Denk ook aan muziek, teksten, gedachten, gevoelens en homeopathische korrels.

Daarin ligt het geheim van zowel water als de klassieke Homeopathie. In mijn beleving zou dit onderzoek als basis kunnen dienen voor verder onderzoek naar de werking van de klassieke Homeopathie. Ik kan op basis van deze onderzoeksresultaten wel beter antwoord geven op de vraag hoe klassieke Homeopathie werkt.

Hoe werkt klassieke homeopathie?

Allereerst moeten we een klinisch feit vaststellen dat een volwassen lichaam uit ongeveer 70% water bestaat. Hoe ouder we worden des te minder water ons lichaam bevat. Een tweede feit is dat Homeopathische middelen energetische waarde bevatten, immers er zit geen moleculaire waarde in de korrel. Wat is dan de werking? Doordat een homeopathisch middel, in de vorm van een korrel of druppel, het water raakt, vloeit de energetische waarde van de korrel over in het water. Het water zal vrijwel meteen veranderen in de structuur die de korrel ook in zich had. De energetische boodschap is overgedragen of in een flesje of in ons lichaam. Zodra de korrel of druppel ons slijmvlies in onze mond raakt wordt de energetische waarde wederom overgedragen en kan het proces van heling beginnen doordat de structuur van het water in ons lichaam wordt veranderd.

Er is dus wel degelijk iets te zeggen over de werking van klassieke Homeopathie. Het is mijn persoonlijke en professionele visie op de werking van de klassieke Homeopathie, ik ben me daarbij bewust dat ik ook niet alles heb beschreven. Ik heb geen poging gedaan om te bewijzen hoe het werkelijk werkt.