EAV-cura vitalis

EAV – Elektro-Acupunctuur

Elektro-Acupunctuur is een meetbare variant op de eeuwenoude klassieke Chinese acupunctuur. Met een speciaal apparaat, genaamd vega test worden de klassieke acupunctuur punten in het lichaam doorgemeten. Al deze punten vertegenwoordigen een speciale constante waarde. Zodra de gemeten waarde onder of boven deze vaste waarde ligt, is er sprake van onbalans in het orgaan waarmee het betreffende acupunctuurpunt correspondeert. Klassieke homeopathie, fytotherapie en orthomoleculaire middelen hebben een gunstige invloed op de gezondheid en worden daarom ook veelvuldig ingezet om de balans te herstellen en het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te sporen. Elektro-Acupunctuur is evenals bioresonantie, een geheel pijnloze therapie en wordt al jaren door Hendri Haaijer succesvol toegepast.

WAT IS ELECTRO-ACUPUNCTUUR?

Om er achter te komen wat de oorzaak is van bepaalde klachten is het nodig om een diagnose te stellen. Daar zijn verschillende manieren voor. Electro-acupunctuur is daar een van. Het  is een moderne vorm van onderzoek waarbij de reacties van het lichaam worden gemeten. Hierdoor is het mogelijk om  te bepalen waarmee het lichaam is belast hierbij valt o.a. te denken aan:

  • allergieën
  • toxines
  • virussen
  • bacteriën
  • schimmels
  • parasieten

De diagnostiek van electro-acupunctuur werd ontwikkelt door Dr. Reinhold Voll in 1953. Hij was aanvankelijk huisarts en acupuncturist. Omdat hij niet tevreden was met de resultaten van de klassieke Chinese acupunctuur zocht hij naar een manier om deze overzichtelijker en gemakkelijker toepasbaar te maken. In de klassieke acupunctuur  gaat men uit van de veronderstelling dat gezondheid een energetische evenwicht is van de organen ,waarbij ieder orgaan afzonderlijk energie produceert. Deze energie is op bepaalde plaatsen van het lichaam te beïnvloeden via de zogenaamde acupunctuur punten. Voll ontwikkelde een apparaat om deze energie te meten. Het is vergelijkbaar met het principe van het maken van een EEG of ECG waarbij de electrische activiteit van het hart of de hersenen wordt gemeten. In de electro-acupunctuur meting wordt de weerstand voor electrische stroom in een bepaald acupunctuur punt bepaald. Bij de methode van Voll blijkt dat de mate van weerstand  een maatstaaf is voor de energie  in een bepaald orgaan. Zo is het mogelijk om via de acupunctuur punten de organen en hun functie te meten. Op deze manier is het mogelijk om het gehele functioneren van het lichaam in kaart te brengen. In een latere fase hebben leerlingen van Dr. Voll  het testen van medicijnen ontwikkelt. Daarmee is het mogelijk om medicamenten zoals b.v. homeopathische medicijnen en voedingssupplementen te testen. Hiermee kan bepaalt worden wat het lichaam nodig heeft om weer goed te kunnen functioneren.

Reinhold Voll (1909 – 1989)

Het werk en uitgebreid experimenteel onderzoek van de Duitse arts Reinhold Voll leidde tot zijn ontdekking van de elektromagnetische substantie van de ultieme invloed op het biologisch actieve punt en tot het voorstel om de klassieke acupunctuur te vervangen door electro-acupunctuur. Dr. Voll werkte een diagnostisch systeem uit dat gebaseerd is op de electrogeleidendheid van acupunctuurpunten. Hij introduceerde ook een speciale schaal om de resultaten efficiënt te interpreteren. Voll publiceerde meer dan 500 wetenschappelijke werken, handboeken en handleidingen over elektroacupunctuur en therapie. Als gevolg hiervan volgde de acupunctuurdiagnostiek moderne wetenschappelijke studies en onderging deze een significante verdere ontwikkeling.

Dr. Voll heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de wetenschap. Zijn eerste onderzoek was gebaseerd op de oude Chinese geneeskunde, d.w.z. op de acupunctuurpunten en het meridiaanstelsel. Op basis van zijn grondige studies identificeerde hij acht nieuwe meridianen, leerde ze hoe ze werkten en voegde ze toe aan de twaalf meridianen die 3000 jaar geleden door de Chinezen werden ontdekt. Daarnaast ontdekte hij nieuwe acupunctuurpunten voor diagnostiek. De belangrijkste prestatie van Dr. Voll is zijn transformatie van Chinese acupunctuurtherapie en zijn filosofie in een diagnostische methode die toegankelijk is voor Europese mensen. Deze methode omvat zowel medicamenteuze testen als electro-acupunctuurfrequentietherapie.

In 1953 begonnen Voll en ingenieur V. Ferner nieuwe methoden voor acupunctuurdiagnostiek en therapie te ontwikkelen, die hij met succes in zijn praktijk toepaste.

In 1956, geïnspireerd door zijn talrijke succesvolle experimenten, richtten Voll en zijn collega’s de Acupuncture Society op. In 1961 werd de vereniging de International Medical Acupuncture Society en vernoemd naar hem.

Voll heeft bewezen dat electro-acupunctuur een nieuwe diagnostische en therapeutische methode is. Hij bouwde een sterk systeem van onderlinge relaties tussen actieve punten, inwendige ingewanden en weefsels van het lichaam. Hij introduceerde nieuwe methoden voor individuele selectie van farmaceutische en niet-farmaceutische stoffen in het elektro-acupunctuursysteem.

Over het algemeen is de methodologie van Voll gebaseerd op een combinatie van:

Wat heeft Voll van de Chinezen geleend? Alle interne ingewanden dragen hun eigen beschermingsgebieden op de huid en ze zijn gerangschikt in zogenaamde biologisch actieve punten. Vele eeuwen geleden werd dit idee ontdekt door Chinese genezers en ze werden gerangschikt in het meridiaanstelsel. De Chinese genezers stelden vast dat er een bepaalde meridiaan was die een hart verantwoordelijk had, een ander verantwoordelijk voor allergie, een derde voor de lever, enz. De punten werden gemasseerd, ingeprikt met naalden, gebrand. Na die behandeling leek de patiënt gedeeltelijk of volledig te herstellen. De Chinezen verklaarden de reactie als volgt: als de persoon ziek is, dan is zijn systeem van yin en yang verkeerd gebalanceerd binnen een bepaalde meridiaan; na puntstimulatie herstelt de patiënt de yin en yang balans. Voll slaagde erin de resultaten in moderne wetenschappelijke termen uit te leggen.

Bij de methode van Voll (Electro-Acupuncture Diagnostics by Voll) wordt een koperen naaldelektrode (actieve elektrode) en een cilindrische vormelektrode gebruikt, deze laatste houdt de patiënt vast in zijn hand. De resultaten van deze diagnostiek worden weergegeven als een solide systeem van elektrogeleidingsvermogen dat is toe te schrijven aan de organen, weefsels en de bijbehorende acupunctuurpunten.

Daarnaast ontdekte Voll dat de therapeutische invloed van de stroom niet afhangt van de intensiteit van de stroom, maar van de frequentie. Het bleek dat verschillende frequenties, hoewel niet significant verschillend van elkaar, tot verschillende resultaten leidden. Deze observaties werden gepubliceerd in zijn boek Twenty Years of Acupuncture Diagnostics and Therapy (Voll R., 1975). Bij de methode van Voll is al vaak gebleken dat het zeer efficiënt werkt op de gezondheid van organen, hun regeneratie en functionaliteit.