Uitgebreide kennisbank
Topkwaliteit Producten
Gratis verzending vanaf €50,-
Veilige Betaling

Leveringsvoorwaarden

Leveringen

1.      Cura Vitalis levert aan consumenten

2.     Cura Vitalis levert ook aan geregistreerde beroepsbeoefenaars en handelskanalen. Cura Vitalis behoudt het recht voor om diploma’s, lidmaatschap van een beroepsvereniging, inschrijving bij Kamer van Koophandel en dergelijke op te vragen.

 1. Bestellingen vóór 14.00 uur geplaatst op maandag t/m vrijdag, worden meestal dezelfde werkdag nog verzonden en meestal de volgende werkdag afgeleverd; een en ander is afhankelijk van de kwaliteit van de dienstverlening van TNT Post en GLS pakketdienst.
 2. Levertijden van producten die niet op voorraad zijn kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.

Verzendkosten en kortingen

 1. Op orders met een factuurbedrag exclusief verzendkosten lager dan 75 euro die binnen Nederland verzonden moeten worden, worden 3,25 euro verzendkosten aangerekend.
 2. Voor zendingen naar EU landen gelden de volgende tarieven: op orders met een factuurbedrag exclusief verzendkosten lager dan 75 euro worden 7,95 euro en vanaf 75 euro worden 3,95 euro verzendkosten aangerekend.
 3. Op orders hoger dan 360 euro inkoopsprijs wordt 5% extra korting verleend.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde producten blijven eigendom van Cura Vitalis, totdat alle door ons gefactureerde bedragen met inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan.
 2. Zolang de producten eigendom zijn van Cura Vitalis, is het koper niet toegestaan om buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden rechten op de zaken te verlenen. Het is derhalve niet toegestaan deze zaken (stil) te verpanden. Het is de koper niet toegestaan de producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te exporteren.

Aansprakelijkheid

 1. Eenmaal aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.
 2. Voor producten waarover tijdig en terecht is gereclameerd, zal Cura Vitalis zorgdragen voor gratis herlevering of deze crediteren. Tot meer dan dat is Cura Vitalis nimmer gehouden.
 3. Vertraagde aflevering door TNT Post of andere vervoersdiensten is voor risico van de ontvanger.
 4. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.
 5. De samenstelling van sommige producten kan in zeldzame gevallen afwijken.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
© 2019 Cura Vitalis. All rights Reserved