Klachtenregeling Cura Vitalis

De gedragscode, zoals de KNMG (Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde) die heeft opgesteld, wordt gehanteerd.. Belangrijke aspecten van goed medisch handelen zijn o.a.:

  • Zorgvuldige communicatie,
  • Duidelijkheid over de inhoud en de duur van de behandeling,
  • Informatie over de kosten van een behandeling.

In het contact met de therapeut kunnen misverstanden ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld niet correct behandeld of u denkt dat er een fout is gemaakt. Het is natuurlijk het beste dat u dit direct met de therapeut bespreekt en dat er samen een oplossing wordt gezocht. Dat kan voldoende zijn om weer in vertrouwen gezamenlijk verder te gaan. Komt het niet tot een oplossing dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). U kunt de folder vinden op de downloadpagina of rechtstreeks contact opnemen met de

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen

Postbus 2122

6020 AC Budel

 

Telefoon: 0495 – 499585

Emailadres: kab@kab-klachten.nl

http://www.kab-klachten.nl