Cura Vitalis heeft er voor gekozen om zich aan te sluiten bij de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopaten.  In grote lijnen garandeert dit lidmaatschap de kwaliteit van de behandeling, het schept enerzijds verplichtingen en anderzijds biedt het de klant zekerheden en een vergoeding voor de consulten.

De N.V.K.H. draagt zorg voor een zo groot mogelijke kwaliteit bij de klassieke homeopaat. Deze kwaliteit vindt zijn wortel in het certificeren van de opleiding. Deze heeft een H.B.O.-nominatie, duurt 6 jaar en heeft een zeer gedegen medische basis.

De kwaliteit wordt verder gewaarborgd door hoge eisen aan de praktijkvoering. Deze komen overeen met de eisen die gesteld worden in het reguliere circuit conform de BIG-wet. Voorbeelden hiervan zijn de beroepsethiek, privacy, dossierhantering, hygiëne en zo meer. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd.

Een ander aspect van kwaliteit borgen is de plicht voor bijscholing, zowel medisch als homeopathisch. In totaal 6 dagen op jaarbasis.

Deze voorwaarden ofwel verplichtingen voor een geregistreerd klassiek homeopaat bieden de cliënten ook zekerheden.

De zorgverzekeraars vergoeden de consulten door leden van de N.V.K.H. via aanvullende verzekeringspakketten. Er is dan vaak sprake van minimaal 80% vergoeding tot 100% vergoeding. De Consumentenbond toetst ieder jaar hoe de kwaliteitszorg van de beroepsgroepen in de alternatieve gezondheidszorg tot uiting komt in de dagelijkse praktijk. Deze toetsing is dan ook de norm voor de zorgverzekeraars om tot vergoeding over te gaan.

Als laatste belangrijke item is er een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure. Hierbij kunnen cliënten hun recht halen mocht dit nodig zijn.

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de site van de N.V.K.H.