Homeopathische middelen

In de klassieke Homeopathie worden voornamelijk homeopathische middelen uit de natuur gebruikt. De basis van het homeopathisch medicijn is de oerstof ofwel oertinctuur. De natuurlijke oerstoffen zijn onder te verdelen in planten, dieren, mineralen en ziekten. Door jarenlange ervaring is duidelijk geworden dat ons lichaam een hiërarchie hanteert. Middelen van planten / dieren worden vaak ingezet bij acute klachten, de mineralen bij dieper liggende klachten ofwel chronische klachten en de nosoden bij de zogeheten blokkades opgeworpen van eerder doorstane ziekten.

Waar deze oerstof van af wordt genomen is afhankelijk van het product. Bij planten kan dit de wortel, bloem of sap zijn, bij dieren het gif of de moedermelk en bij mineralen wordt verwrijving gebruikt. Bij ziekten, de zg. nosoden wordt er een afname gedaan van het ziekteproduct, bijv. slijm.

De kracht van homeopathische middelen

In alle gevallen zal er verdunning plaatsvinden met alcohol en/of water om er een specifiek homeopathisch medicijn van te maken. De mate en de wijze van verdunning maakt het medicijn krachtiger. De verdunning noemt men ook wel potentie. In de praktijk komen twee soorten verdunningen voor, nl: de C of K- potentie en de LM-potentie. De C/K potentie zijn de verdunningen bereid met een 100-exponent, bijv. 1 druppel oerstof met 100 druppels alcohol. Dat maakt een C1 of 1K potentie. Deze potenties werken in zijn algemeenheid directer maar ook meer confronterend. Hierbij is de zg. beginverergering een veel voorkomend verschijnsel. De LM-potentie zijn de verdunningen bereid met een 50.000-exponent, bijv. bijv. 1 druppel oerstof met 50.000 druppels alcohol. Deze potenties werken in zijn algemeenheid milder en geleidelijker. Deze potenties neem je vaker in als de C-potenties.

Isopathie

Er is een nieuwe ontwikkeling die “isopathie” wordt genoemd. Hierbij wordt de natuurlijke oerstof vervangen door diverse producten, bijv. medicijnen, bacteriën, voedingsmiddelen, etc. De verdunning vindt echter wel op homeopathische wijze plaats. Voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat deze manier van bereiden en toedienen dat ziekten of belasting van reguliere medicijnen kan worden opgeheven. Deze wijze behandelen haalt doorgaans zeer grote resultaten in de bevordering van gezondheid. Cura Vitalis maakt hier dan veel gebruik van.