logo Quasir voor op website

Cliëntflyer klachten

Het is nooit prettig wanneer u als cliënt niet tevreden bent. Je doet als zorgverlener je werk immers juist om mensen te helpen. Toch is onvrede niet altijd te vermijden. En als je goede zorg wilt bieden, hoort het professioneel omgaan met onvrede erbij. In deze folder kunt u als cliënt lezen wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft. U kunt uw klacht ook online indienen via deze link.

Flyer: Samen lossen we het op!

flyer zorggeschil 1

Wanneer en hoe ?

flyer zorggeschil 2

Infographic klachtenbehandelingsproces

Inforgraphic cliënt Zorggeschil