praktijk entree

De behandeling

De klassieke homeopathie hanteert een bijzondere, holistische, op de persoon toegesneden behandeling, die wezenlijk afwijkt van de gemiddelde behandeling bij uw huisarts. Of u nu met een acute of met een chronische klacht bij de homeopaat komt, deze zal altijd ruim de tijd nemen om niet alleen de klacht aan te horen, maar ook de mens er achter proberen te begrijpen. Vanuit een grote betrokkenheid wordt er met u gecommuniceerd over uw klacht in het perspectief van oorzaak en gevolg. Ook uw leefwijze, voedingspatroon, medicijngebruik en omgevingsfactoren spelen daar in mee. Kortom, u blijft dichter bij uzelf en leeft daardoor bewuster.

Hoe ziet een behandeling er uit?

De behandeling begint met het maken van een afspraak. U kunt bellen tijdens onze openingstijden (zie onder contact). Er wordt een korte omschrijving van uw klacht gevraagd alsmede uw persoonlijke gegevens. Samen met u wordt dan een datum voor een afspraak vastgesteld, die gewoonlijk zal liggen binnen 3 tot 6 weken. Voor acute klachten kunt u direct of meestal binnen 24 uur terecht.

De eerste afspraak is belangrijk om een goed beeld te vormen van uw klachten en duurt meestal uur. In de eerste afspraak wordt u een uitleg gegeven over de gekozen behandeling is, hoe deze eruit ziet en een aantal huishoudelijke mededelingen. Het overgrote deel van deze afspraak worden zoveel mogelijk gegevens vergaard, een zogenaamde anamnese. Er wordt een start gemaakt met de behandeling. Aan het eind van deze afspraak krijgt u een voorlopige hypothese en behandelingsplan.

Na ongeveer zes weken vindt de tweede afspraak plaats. In deze afspraak wordt gekeken naar de gevoeligheid op de homeopathische medicijnen, de veranderingen, verbeteringen, verslechteringen en andere mogelijke reacties op de middelen. De hypothese en het behandelingsplan worden bijgesteld.

Vanaf dit moment worden alle vervolgafspraken na ongeveer 2 a 3 maanden gepland. De duur van deze afspraken is normaliter drie kwartier. Op indicatie kan dit ook langer duren maar dat zal aan u worden voorgelegd.

Aan het eind van elke afspraak ontvangt u een rekening die u contant/ pin betaald.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent om in de praktijk te verschijnen. Dan kunnen er ook huisbezoeken worden afgelegd. De tarieven worden dan aangepast door een km-vergoeding en een reistijdvergoeding.