NVKH logo

Beroepsvereniging N.V.K.H.

Cura Vitalis, Hendri Haaijer heeft er voor gekozen om zich aan te sluiten bij de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopaten (N.V.K.H.).  In grote lijnen garandeert dit lidmaatschap de kwaliteit van de behandeling, het schept enerzijds verplichtingen en anderzijds biedt het de klant zekerheden en een vergoeding voor de consulten.

De N.V.K.H. draagt zorg voor een zo groot mogelijke kwaliteit bij de klassieke homeopaat. Deze kwaliteit vindt zijn wortel in het certificeren van de opleiding. Deze heeft een H.B.O.-nominatie, duurt 6 jaar en heeft een zeer gedegen medische basis.

De kwaliteit wordt verder gewaarborgd door hoge eisen aan de praktijkvoering. Deze komen overeen met de eisen die gesteld worden in het reguliere circuit conform de BIG-wet. Voorbeelden hiervan zijn de beroepsethiek, privacy, dossierhantering, hygiëne en zo meer. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd.

Een ander aspect van kwaliteit borgen is de plicht voor bijscholing, zowel medisch als homeopathisch. In totaal 4 dagen op jaarbasis.

Deze voorwaarden ofwel verplichtingen voor een geregistreerd klassiek homeopaat bieden de cliënten ook zekerheden.

 

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de eigen website van de N.V.K.H.