Uitgebreide kennisbank
Topkwaliteit Producten
Gratis verzending vanaf €42,50 (in NL)
Veilige Betaling

Spaarzegels

Uitbreiding Algemene voorwaarden Cura Vitalis spaarzegels

 1. Deze voorwaarden zijn een uitbreiding op de algemene voorwaarden van Cura Vitalis
 2. Cura Vitalis biedt een spaarsysteem in de vorm van spaarzegels.
 3. Cura Vitalisbiedt acties aan op alle producten en/of diensten welke specifiek aangegevenworden met een zegelactie.
 4. Deelname aan deze spaarzegel van Cura Vitalis leidt tot volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden, inclusief latere beslissingen van de organisatie.
 5. Cura Vitalis behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde het recht voor om de spaaractie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken, te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de korting te wijzigen, indien in de ogen van Cura Vitalis de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Cura Vitalis deswege op enigerlei wijze aansprakelijk kan, noch zal zijn jegens de deelnemers en ook overigens niet tot schadevergoeding gehouden is jegens de deelnemers.
 6. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de spaarzegel van Cura Vitalis op een andere wijze dan die zoals beschreven is in de onderhavige voorwaarden.
 7. Vragen met betrekking tot de spaarzegel van Cura Vitalis kunnen uitsluitend schriftelijk worden gericht aan info@curavitalis.nl o.v.v. “Spaarzegels”.
 8. Deelname aan de spaarzegel van Cura Vitalis staat open voor iedereen. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben gekregen voor deelname. Indien over deze toestemming twijfel bestaat, dient deze toestemming op verzoek van Cura Vitalis schriftelijk te worden getoond.
 9. Cura Vitalis behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer van deelname uit te sluiten indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de voorwaarden van de spaarzegel van Cura Vitalis.
 10. Een spaarzegel vertegenwoordigt een korting van € 0,10 en is niet inleverbaar tegen contanten.
 11. Zegels geven alleen dan recht op een korting indien deze zegels zijn aangebracht op de virtuele spaarkaart onder “mijn account”. 
 12. Aankopen met gebruik van spaarzegels geven geen recht op eventuele aanbiedingen die zegels aangeven. Het verkrijgen van zegels vervalt dan.
 13. Bij inlevering van de spaarzegels dient u minimaal 50 (zegge:vijftig) zegels tegelijk in te levere
 14. Spaarkaartengeven alleen recht op korting op de site van Cura Vitalis.
 15. Cura Vitalis heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de organisatie van de spaarzegels. Indien de verstrekte en/of weergegeven informatie niettemin onvolledig of onjuist is, in druk-, spel-, zet-, en/of andere vergelijkbare fouten daaronder begrepen, kan dit Cura Vitalis niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze enige verplichting hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook tegen de organisatie doen ontstaan.
 16. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.